Grafický dizajn  Mikuláš Vidán

Vytvorené brandovým tímom spoločnosti Berlin Brands Group.