Grafický dizajn / Animácia / Art Direction Mikuláš Vidán
Vytvorené brandovým tímom značky Klarstein