Grafický dizajn / Animácia  Mikuláš Vidán

Vytvorené brandovým tímom značky Klarstein.