Grafický dizajn / Animácia / Art Direction  Mikuláš Vidán

Vytvorené brandovým tímom značky Klarstein.